La Corneta de Contrabanda FM · Programa de radio antimilitarista

Resolució Alternativa de Conflictes

Conflictologia i empoderament.

Processos i eines de negociació, mediació i reconcil·liació (sense jutges ni tribunals).

La Corneta (1): Presentació dels diferents tipus de conflictes i les tècniques i métodes alternatius de resolució o transformació dels mateixos (I).

La Corneta (2): Presentació… (II).

La Corneta (3): Tres nivells de gestió dels conflictes: Interessos / Drets / Poder (I).

La Corneta (4): no es va emetre el programa.

La Corneta (5): Interessos / Drets / Poder (II):  indiferència, intolerància, tolerància (relacions asimètriques) i respecte (relacions simètriques). Posició inicial i Interès real.

La Corneta (6): Interessos / Drets / Poder (III): Estils d’enfrontament del conflicte (de Thomas Kilmann): acomodació, competició, evitació, compromís, col·laboració. I Confiança Mútua.

La Corneta (7): La negociació (I): Fase de preparació i tècniques/tàctiques. MAPAM (Mejor Alternativa Posible al Acuerdo a Negociar).

La Corneta (8): La negociació (II): Les vuit fases de la negociació (“bargainset” o regateig): 1) Objectius, 2) Punts a negociar (ZOPA, Zona de Possile Acord).

La Corneta (9): La negociació (III): Les vuit fases de la negociació: 3) Gamas, 4) Generació d’arguments. MAPAM (Mejor Alternativa Posible al Acuerdo a Negociar). PAMAN (Peor Alternativa Posible al Acuerdo a Negociar).

La Corneta (10): Negociació (IV): Preparació personal prèvia a la negociació, mediació o diàleg. Pensament, sentiment, acció. Negociació “per penetració”. Técnica de visualització positiva.

La Corneta (11): Mediació (I): Legitimació. Voluntarietat. Neutralitat. Comunicació i confiança mútua. Rols i tècniques. Esbós de les fases de la mediació (Acollida, Relat de les parts, Gestió de les diferències, La reformulació positiva i la reconstrucció (preguntes), L’Agenda, Redacció de l’Acord).

La Corneta (12): “Cine encadenado” (programa especial sin el formato habitual).

La Corneta (13): “Guatemala: entre la vida i la mort” (1). Monogràfics realitzats per La Corneta.

La Corneta (14): Mediació (II): Fases de la mediació (Entrevista individual, Acollida, Relat de les parts, Gestió de les diferències, La reformulació positiva (preguntes), L’Agenda, Redacció d’Acord).

La Corneta (15): “Nodes” (1). Monogràfics realitzats per La Corneta.

La Corneta (16): Mediació (III): Fases de la mediació (Relat de les parts. Gestió de les diferències. Reformulació. Agenda. Generació d’Acord). «L’art de la pregunta». Hipòtesis i nucli del conflicte. Càstig/Perdó.

La Corneta (17): Facilitació i Conciliació (breu repàs). Mediació Laboral (I): Introducció. Intervenció Sisemica Estratègica. Polèmica cooperativista.

La Corneta (18): Mediació Laboral (II).

La Corneta (19): «Nodes» (2).

La Corneta (20): «Només» es va emetre la secció Profundidad de Campo i l’entrevista de la Nave Espacial.

La Corneta (21): Intervenció sistèmica i visió estratègica. Teoria sistèmica (Palo Alto, Califòrnia, EEUU) i conflictes interpersonals. El diàleg i la comunicació.

La Corneta (22): L’Assertivitat («expressió sincera i eficaç de punts de vista, sentiments i opinions sense vulnerar els drets de l’altre [persona], respectant als demés» [individus]. Els 15 Drets d’Albert Ellis (psicòleg cognitivista).

La Corneta (23): gravació-àudio del procés de resolució d’un conflicte entre dos companys de radio, amb la mediació del doctor Her Raiss.

Els 15 Drets d’Albert Ellis:

1) El dret a ser tractat amb respecte i dignitat. 2) El dret a poder expressar sentiments i opnions. 3) El dret a ser escoltat i pres seriosament. 4) El dret a establir les meves prioritats i prendre les meves decisions. 5) El dret a dir no. 6) El dret a demanar el que vull. 7) El dret a cambiar […]. 8) El dret a cometre errors. 9) El dret a sol·licitar informació. 10) El dret a obtenir allò pel que vaig pagar o lluitar. 11) El dret a no ser assertiu. 12) El dret a ser independent. 13) El dret a assolir els meus objectius. 14) El dret a gaudir. 15) El dret a la meva soledat.

A %d blogueros les gusta esto: